Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem internetového inzertního serveru https://www.detskybazar.cz (dále jen „služba“).

1. Provozovatel serveru (dále jen správce) poskytuje prostřednictvím internetového serveru služby, které umožňují registrovaným a neregistrovaným uživatelům vkládat na server obsah (inzeráty) s textovým, obrázkovým (jpg, jpeg, png, gif) a video formátem. Takový obsah se následně zobrazuje ostatním návštěvníkům serveru.  Zodpovědnost za texty, obrázky a další typy obsahu nese uživatel. Inzeráty musí být soukromé povahy, inzeráty s komerčním obsahem nabízející prodej nebo služby budou smazány. Opakované vkládání komerčních inzerátů vede k zablokování IP adresy.

2. Uživateli serveru jsou registrovaní uživatelé a návštěvníci využívající služeb serveru, kteří souhlasí s provozními podmínkami tohoto serveru. Služby serveru jsou zdarma.

3. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.detskybazar.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb.
 a zejména pak:
 nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
 nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
 v rámci foto editoru nebude fotografie upravovat takovým způsobem, aby po uložení a zobrazení na webu obsahovaly loga, odkazy, internetové adresy nebo jiné propagační texty 
 nebude prostřednictvím interní pošty rozesílat reklamní emaily - spam
 nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů, ale stejného nebo podobného charakteru a
 obsahu jako je server www.detskybazar.cz a další servery správce
 nebude vkládat odkazy na hlasování na jiných serverech
 nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
 nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru
 nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech, včetně obrázků s vodoznaky jiných inzertních serverů

Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat. Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou. Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

4. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto inzeráty smazat, a to i bez  předchozího upozornění. Také je oprávněn smazat inzerát, který je starší než než tři měsíce. 

5. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí shromažďovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat,  publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem. 

6. Uživatel bere na vědomí, že na stránkách serveru mohou být zobrazeny reklamní obrazové (bannery) nebo textové odkazy, spravované správcem nebo jeho partnery. Správce se nijak neztotožňuje s obsahovou stránkou těchto reklamních odkazů a bannerů.

7. Pro vložení inzerátu musí uživatel vložit do systému svoji emailovou adresu. Tato adresa je ostatním uživatelům webu detskybazar.cz skryta. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním zpráv na emailovou adresu, jež uvedl v souvislosti s registrací nebo kterou vložil jako neregistrovaný inzerent při vložení inzerátu/ů. Původcem těchto e-mailů jsou ostatní uživatelé serveru, kteří chtějí kontaktovat jiné uživatele za účelem dohodnutí prodeje inzerovaného zboží. Zaslání emailu probíhá prostřednictvím serveru Provozovatele. Pokud je na serveru uživatel registrován, může kdykoli svůj účet smazat, včetně všech svých údajů a inzerátů.

8. Uživatel je zodpovědná/ý za veškerý obsah, který odešle, zveřejní nebo jinak zpřístupní prostřednictvím této webové stránky. Tím, prohlašuje a zaručuje provozovateli, že takový obsah není důvěrný, a že má všechny potřebné oprávnění ke zveřejnění a zpřístupnění takového obsahu. Tím dále uděluje provozovateli souhlas, aby Provozovatel takový obsah dle své vůle použil na svých účtech na sociálních sítích Facebook.com, Twitter.com, Google.com, Pinterest.com, Instagram.com a svých dalších webových stránkách za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace této webové stránky především pak inzerátů uživatelů.
Provozovatel neposkytuje žádné nároky na vlastnictví obsahu, který uživatel odešle, zveřejní nebo jinak zpřístupní prostřednictvím těchto webových stránek.

9. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

10. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že zejména textový obsah zdravotního charakteru je pouze informační a nemůže nijak nahrazovat doporučení nebo rady lékaře.

11. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

12. Správce prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost serveru. Ale vzhledem k tomu, že je služba bezplatná, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním služby.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.